Kvalitetspiloterne® Sjælland – Program den 13. marts 2019

Overordnet tema

Program

Kl. 14.00 Velkomst / Eva P. Bjørk
Kl. 14.05 Bordet rundt – baggrund, interesser og forventninger / alle
Kl. 14.40 Introduktion til blog / Eva P. Bjørk
Kl. 14.45 Etiske møde”regler” / Alle
Kl. 15.00 Koblingen mellem den risikobaserede tankegang, PDCA og procesorienteringen / Eva P. Bjørk
Kl. 15.30 Spørgsmål og erfaringsudveksling – dialog og opsamling / alle
Kl. 16.30 Ønsker til fremtidige emner / alle
Kl. 17.00 Dato, tid og sted for møderne resten af året / alle
Kl. 17.30 Tak for i dag