Program møde den 21. august 2019

Interview som metode ved audit